Falcsagans Zack

Falcsagans Zack

Zack hentet vi i Sverige når han var 8 mnd. gammel. Zack var kullbroren til vår Zita. Han ble dessverre bare 1 år, da han var med i samme påkjørsel som Zita og måtte avlives p.g.a skadene han fikk.

 

Stamtavle